Tembang Pocung Biasane Awujud

Tembang Pocung Biasane AwujudComandAlucia.com - Apakah sedang mencari informasi prihal Tembang Pocung Biasane Awujud. Mari kita jawab soal tersebut dengan tepat.

Tembang Pocung Biasane Awujud

 

A. Geguritan
B. Cangkriman
C. Parikan
D. Sanepan

 

Jawaban

Tembang Pocung biasane awujud B. Cangkriman.

 

Pembahasan

Tembang pocung yaiku klebu salah sawijine tembang macapat.

Tembang macapat cacahe ana 11, yaiku

 1. Mijil
 2. Maskumambang
 3. Sinom
 4. Gambuh
 5. Asmaradana
 6. Pangkur
 7. Dhandhanggula
 8. Kinanthi
 9. Pangkur
 10. Megatruh
 11. Pocung

Tembang pocung iku isine guyon parikena, akeh kanggo pasemon (nyindir) lan kanggo bedhekan. Supaya bisa ngerteni isine tembang pocung, kudu bisa mangerteno tegese utawa kekarepe tetembungan kang ana ing tembang iku.

Tuladha:

 

Bapak pocung, rentheng – rentheng kaya kalung
Dawa kaya ula
Pencokanmu wesi miring
Sing disaba si Pocung mung turut kutha

Catatan:

Wesi miring iku sing dikarepake ril / dalan sepur.
Kendaraan sing dikarepake yaiku sepur.

 

Bapak pocung, wujud sira karo gembung
Ditata ing kotak
Barang mati mbebayani,
Nyrudhug tembok si Pocung dadi dahana

Catatan:

Gembung = gulu
Mbebayani = berbahaya
Dahana = geni
Barang sing dikarepake si Pocung yaiku penthol korek

 

Bapak pocung, gedhe dhuwur padha
gunung, asalmu ke sebrang
Ngon ingone sang bupati
Yen lumaka si Pocung lembeyan grana

Catatan:

Ka = saka (Indonesia = dari)
Sebrang = luar pulau
Ngon – ingone = open – openane
Lumaku = mlaku
Grana = irung
Kewan sing dikarepake si Pocung yaiku gajah

Demikian jawaban dari latihan soal Tembang Pocung Biasane Awujud. Semoga bisa membantu kamu. Buat kamu yang merasa membutuhkan les private sbmptn secara online bisa menggunakan aplikasi Brainly.co.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *