Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan DiaraniComandAlucia.com - Apakah sedang mencari jawaban mengenai Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani. Mari kita jawab soal tersebut dengan tepat.

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

 

Jawaban

Purwaka Basa (Pambuka).

 

Pembahasan

Layang yaiku tulisan kang isine ngenani uneg-uneg ing njero ati kang ditulis ing kertas kanggo dikirim marang wong kang dituju.

Struktur layang pribadi:

  • Papan lan titimangsa yaiku perangan kang isine ngenani panggonan lan tanggal nalika layang digawe.
  • Adangiyah yaiku perangan ngenani unggah ungguh sing ngirim layang marang wong kang dikirimi layang.
  • Pembuka yaiku perangan layang sing isine pawarta kabar keslametane wong sing nulis layang lan pangarep-arep sing dikirimi uga slamet.
  • Surasa basa yaiku perangan kang ngemot utawa nerangake apa wae sing perlu dikabarake.
  • Wasana basa yaiku perangan layang kang isine panjaluk kang gandheng karo isine layang.
  • Peprenah yaiku perangan layang sing isine ngenani sesambungan wong sing nulis layang karo sing dikirimi layang.
  • Tapak asma yaiku tanda tangane sing ngirim layang.
  • Asma terang yaiku perangan kang isine jenenge wong kang nulis layang.

Ing jaman saiki wis jarang wong kang migunakake layang kanggo komunikasi, amarga perkembangan teknologi sing saya modern lan canggih

Demikian kunci jawaban dari latihan soal Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani. Semoga bisa membantu kamu. Buat kamu yang merasa perlu les private sbmptn secara online bisa menggunakan aplikasi Ruangguru.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *