Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap

Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu LengkapComandAlucia.com - Apakah sedang mencari jawaban prihal Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap. Mari kita jawab soal tersebut dengan tepat.

Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap

 

Jawaban

Pawarta yaiku informasi kang anyar ngenani sawijining prastawa kang dumadi, diwartakake lumantar kang awujud media cetak, siaran, internet, utawa pirembugan marang wong liya. Sing dikarepake pawarta iku kudu bener​ yaiku amarga pawarta isine informasi miturut fakta prastawa kang penting lan anyar.

 

Pembahasan:

Nalika maca koran, ana prastawa kang dijlentrehake awujud pawarta. Pawarta yaiku informasi kang anyar ngenani sawijining prastawa kang dumadi, diwartakake lumantar kang awujud media cetak, siaran, internet, utawa pirembugan marang wong liya.

Sing dikarepake pawarta iku kudu bener​ yaiku amarga pawarta isine informasi miturut fakta prastawa kang penting lan anyar. Sifat-sifate pawarta kang becik yaiku:

  • Aktual yaiku pawarta isine prastawa kang anyar.
  • Wigati yaitu bab kang bakal dadi pawarta yen dianggpe samubarang kang penting lan bisa ngendhaleni panguripan ing bebrayan agung.
  • Objektif yaiku isine pawarta kudu pas karo prastawa asline lan ora ana kang diowahi.
  • Faktual yaiku pawarta kudu bener lan pas padha karo kedadean prastawa asline.

Demikian kunci jawaban dari latihan soal Miturut Panemumu Apa Sing Dikarepake Pawarta Iku Kudu Lengkap. Semoga bisa membantu kamu. Bagi kamu yang merasa perlu les privat sbmptn secara online bisa mencoba aplikasi Brainly.co.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *