Gajah Ngidak Rapah Tegese

Gajah Ngidak Rapah TegeseComandAlucia.com - Apakah sedang mencari jawaban prihal Gajah Ngidak Rapah Tegese. Mari kita diskusi pertanyaan tersebut dengan benar.

Gajah Ngidak Rapah Tegese

 

Jawaban

Gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe.

 

Pembahasan

Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liyane, banjur dadi basa sing endah lan ngresepake ing ati.

Utawa basa rinengga yaiku karangan kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah. Basa rinengga digunakake kangge nambahi kaendahaning ukara (pepaes).

Jinise basa rinengga yaiku:

  1. Tembung saroja. Tuladha: wayang iku minangka budaya kang “adi luhung”.
  2. Tembung entar. Tuladha: cah nakal kui pancen “dowo tangane” (Nyolongan).
  3. Wangsalan. Tuladha: nyaron bumbung, nganti cengklungen nggonku ngenteni (saron bumbung=angklung).
  4. Paribasan. Tuladha: becik ketitik ala ketara=sing becik bakal tinemu, sing ala bakal ketara.
  5. Bebasan. Tuladha: ancik-ancik pucuking eri = uripe tansah kuwatir.
  6. Saloka. Tuladha: gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe.
  7. Purwakanthi. Tuladha: kudu jujur yen kowe kepingin makmur.
  8. Parikan. Tuladha: ngetan, bali ngulon. Tuwas edan, ora kelakon.
  9. Pepindhan. Tuladha: bedane kaya bumi karo langit.

Demikian kunci jawaban dari latihan soal Gajah Ngidak Rapah Tegese. Semoga bisa membantu kamu. Buat kamu yang merasa perlu les privat sbmptn secara online bisa mencoba aplikasi Ruangguru.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *